12 iunie 2024

A N U N Ț – MENTENANȚĂ SERVICIUL IMPOZITE ȘI TAXE UAT ORAȘ BUHUȘI

În perioada 30.12.2022 – 11.01.2023 Serviciul Impozite și Taxe nu poate procesa nicio operațiune specifică în baza de date (operațiuni fiscale) datorită procedurilor de închidere/deschidere an fiscal – program mentenanță.

Instituția recomandă cetățenilor achitarea debitelor aferente bugetului local, până cel târziu 29.12.2022 ora 10:00, pentru a preîntâmpina eventualele neplăceri cauzate de neplata la timp a acestora.

CONDUCEREA

print