21 iunie 2024

Anunt privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, a unei functii contractuale de executie, din cadrul servciilor subordonate Consiliului Local BUHUSI

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.  4300 din 03.02.2023

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, a functiei contractuale de executie, de muncitor calificat, treapta profesionala I, în cadrul Compartimentului Casa de Cultura, Cinematograf ”Victoria”-  Serviciul Cultura si Sport, din subordinea Consiliului Local Buhusi  

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 46/2023, comunică următorul rezultat final:

Nr. Crt. Nr. înregistrare cerere candidat Punctaj obţinut la contestatie- proba scrisă Punctaj obtinut la proba interviu Punctajul final final   Rezultatul final
1. 13723/14.04.2022 50,73 81,66 66,19 ADMIS

Afișat astăzi, 03.02.2023, ora-12.30, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print