21 iunie 2024

ANUNŢ  privind rezultatul probei scrisela examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE EXAMINARE

NR.18234 DIN 12.06.2019

 

 

 

ANUNŢ

 

 

privind rezultatul probei scrise

la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Funcţia publică deţinută Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. BLAJ ANGELA consilier principal 87 ADMIS
2. ABABEI CONSTANTIN consilier principal 90 ADMIS

 

 

 

Afişat astăzi, 12.06.2019, ora 1330.

 

Interviul, se va ține astăzi 12.06.2019 ora 1400.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

print