21 februarie 2024

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONTESTATIE

Nr. 18935 din 19.06.2019

 

PROCES-VERBAL

De afișare a rezultatului privind solutionarea contestatiei, la proba scrisă, la concursul susţinut pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de execuţie de muncitor calificat- instalator, grad profesional I, în cadrul

Compartimentului Administrarea Domeniului Public Privat, Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

În temeiul art.34, alin.(2) din H.G. nr.286/2016 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător functiilor contractuale, s-a procedat la afișarea rezultatului privind soluționarea contestației la proba scrisă a concursului organizat în vederea ocupării funcției contractuale de execuție vacante de muncitor calificat- instalator, grad profesional I – Compartiment Administrarea Domeniului Public Privat, Constructii, din subordinea Consiliului Local Buhuși

Nr.

Crt.

Numele si prenumele candidatului Punctajul obtinut ca urmare a recorectarii lucrarii de catre comisia de solutionare a contestatiilor Rezultat solutionare contestatie
1. RADU SORINEL 24,6 RESPINS

Afișat astăzi, 19.06.2019, ora  1400, la sediul Primariei orasului Buhusi și pe site-ul instituției .

Secretar comisie de solutionare a contestatiei,

Teliță Claudia

print