21 iunie 2024

Publicație căsătorie Vrabie Ioan – Andrei și Matei Ioana

                                                                                P U B L I C A Ț I E

Astăzi 08.08.2019 a fost înregistrată declarația de căsătorie a d-lui VRABIE IOAN – ANDREI, în vârstă de 23 de ani, domiciliat în comuna Racova, județul Bacău și a d-rei MATEI IOANA, în vârstă de 23 de ani, domiciliată în Buhuși, județul Bacău.

În temeiul art. 285 din Codul civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoștință de existența unei piedici legale ori dacă alte cerințe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afișării publicației.

Căsătoria se va oficia în data de 18.08.2019.

Afișată astăzi 08.08.2019

print