6 December 2023

 

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.31817 DIN 15.10.2019

 

ANUNŢ 

privind rezultatul final

al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier , clasa I, grad profesional superior, in cadrul Serviciului Impozite si taxe- Compartiment Constatare, Impunere si Incasare Debite si Salubritate, din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi

 

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat final:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctaj final Rezultatul final
1. BÂRGĂOANU BURUIANĂ ANDRA MARIA 187,49 ADMIS

 

Afişat astăzi,  15.10.2019, ora 1500.

 

 

      SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

              Teliță Claudia

 

print