22 mai 2024

Anunt privind rezultatul final al concursului organizat pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal

 

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.32845 din 22.10.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul final al concursului de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de executie de consilier , clasa I, grad profesional principal, in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhusi , din subordinea Consiliului Local Buhusi

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat final:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctaj final Rezultatul final
1. Blaj  Eugenia 171.99 ADMIS

Afişat astăzi,  22.10.2019, ora 1430.

 

      SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

                       Teliță Claudia

print