5 martie 2024

Anunt privind rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unei functii publice

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.13411 din 04.05.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de conducere, de șef birou, clasa I, grad profesional  I, din cadrul Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională, apartinand aparatului de specialitate al primarului

 

Comisia de concurs, constituită în baza Disozitiei nr. 238/11.03.2020, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Nr. De înregistrare al cererii candidaților Punctajul probei

scrise

Rezultatul

Probei

scrise

1. 12443/14.04.2020 88,6 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatii declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de 7 mai 2020, ora 10.00, pentru proba – interviu.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

Afişat astăzi 04.05.2020, ora 1130,  la sediul si pe site-ul institutiei.

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

 

print