21 iunie 2024

Achiziție directă _LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARARE PE TIMP DE VARA A DRUMURILOR NEMODERNIZATE DIN ORASUL BUHUSI

In temeiul prevederilor art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si art.43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Primaria orasului Buhusi va invita sa participati cu oferta in cadrul achizitiei directe pentru atribuirea contractului:
„ LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARARE PE TIMP DE VARA A DRUMURILOR NEMODERNIZATE DIN ORASUL BUHUSI ”.

Atașament:
-Anunț SICAP

print