23 iunie 2024

Achiziție directă – LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARARE PE TIMP DE VARA A DRUMURILOR NEMODERNIZATE DIN  ORASUL BUHUSI, JUDETUL BACAU

                                     ANUNT ACHIZITIE DIRECTA

        In temeiul prevederilor art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si art.43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Primaria orasului Buhusi va invita sa participati cu oferta in cadrul achizitiei directe pentru atribuirea contractului:

                      „ LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARARE PE TIMP DE VARA A DRUMURILOR NEMODERNIZATE DIN  ORASUL BUHUSI, JUDETUL BACAU”.

Cei interesati pot accesa platforma SICAP, care contine detalii, Caietul de Sarcini si modelul de Contract. Perioada de ofertare este pana pe data de 08.04.2022, ora 08:00.

print

Fișiere atașate