1 martie 2024

Afisare Barem de notare privind proba scrisa , in vederea promovarii din functia de consilier principal in functia publica de consilier grad profesional superior din cadrul Comp. Control Comercial si Comp. Stare Civila – S.P.C.L.E.P.

BAREM DE NOTARE – PROBA SCRISA

VARIANTA NR. 1

Comp. Stare Civila – S.P.C.L.E.P.

 

 1: Care sunt conditiile legale privind prelucrarea datelor prevazute de Regulamentul UE nr.679/2016?

 

BAREM NOTARE: TOTAL  25 puncte

          Art. 6, lit. a)-f), din Reg. 679/2016

  • Pentru lit. a) – lit. f) cate 4 puncte pentru fiecare litera
  • Capacitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor- 1 puncte

 

 2: Dupa implinirea termenului legal de 30 de zile, intocmirea actului de nastere se face  cu aprobarea primarului unitatii administrative-eritoriale in a carei raza s-a produs evenimentul si cu avizul conform al Serviciulu Judetean de Evidenta a Persoanelor. Specificati ce activitati desfasoara ofiterul de stare civila  pentru inregistrarea tardiva a nasterii in cazul unui copil cu varsta de pana la 14 ani.

BAREM NOTARE:  TOTAL 25 puncte

Art. 31^2 alin (1) -alin.(4) din H.G. nr.64/2011

Cate 5 puncte pentru fiecare alineat (1)- (4)

Capacitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor- 5 puncte

 

3:Precizați cum dobândește  persoana fizică numele și cum se stabilește prenumele acesteia, în conformitate cu art. 82-84 din Legea nr. 287/2009  privind Codul Civil.

 

BAREM DE CORECTARE  – TOTAL 20 PUNCTE

            Art. 82, 83 și art.84 alin. (1), (2), (3)

 

art.82.  – 3 puncte

art.83.    – 3 puncte

art.84 – 3 aliniate = 9 puncte (câte 3 puncte pentru fiecare aliniat)

capacitatea de analiză și sinteză, claritatea, coerența și logica exprimării ideilor – 5 puncte

 

  1. Enumeraţi sancţiunile disciplinare ale funcţionarilor publici şi comentaţi modul de aplicare al acestora conform Legii 188/1999. – 15 puncte

BAREM CORECTARE– 15 puncte

art. 77 alin. (3) şi art. 78  din din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

–  enumerarea sancţiunilor disciplinare – 4 sancţiuni x 1 punct;
–  aplicarea mustrării scrise – 3 puncte;
–  aplicarea celorlalte sancţiuni – 5 puncte;
–  condiţiile de aplicarea a sancţiunii (cercetare prealabil[, audiere) – 3 puncte.

  1. Precizaţi care sunt obiectivele Codului de conduită a funcţionarilor publici şi care sunt modalităţile prin care se urmăreşte atingerea acestora, potrivit Legii nr. 7/2004, republicată.- 15 puncte

BAREM CORECTARE

art.2 din Legea nr. 7/2004, republicată

– prezentarea celor 3 obiective – 9 puncte (3 puncte/obiectiv)
– prezentarea modalităţilor prin care se urmăreşte atingerea obiectivelor – 6 puncte (2 puncte/metodă).

 

 

COMISIA DE CONCURS:

PREŞEDINTE: MIHAI  OANA________

MEMBRI : LECA MARIA MAGDALENA _____________

                     ȘARBAN LĂCRĂMIOAR ANGELA________________

SECRETAR : TELIȚĂ  CLAUDIA ________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAREM NOTARE – PROBA SCRISA 

VARIANTA  2

Comp. Control Comercial

 

1.Care sunt faptele care reprezinta activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si constituie contraventii, conform Legii nr. 12/1990 – Legea privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite?

 

BAREM DE CORECTARE : 25 puncte

ART. 1, lit. a- k ( 11 litere  X 2 puncte = 22 puncte)

Capacitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor- 3 puncte

 

2.Pentru ce se utilizeaza carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol conform Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol?

 

BAREM DE CORECTARE :  25 puncte ,

Art. 8, alin.(3) = 5 puncte, alin(4)-=5 puncte , alin. (5) = 3 puncte, alin(6) = 7 puncte

 

Capacitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor- 5 puncte

 

3.Ce cuprinde procesul –verbal de constatare a contraventiei conform Ordonantei nr. 2/2001 – privind regimul juridic al contraventiilor, modificată și completată.

 

BAREM DE CORECTARE :  20 puncte ,

alin.(1) – 7 puncte, alin. (2) –2 puncte, alin. (5) – 2 puncte, alin (6) – 2 puncte,

alin (7) – 2 puncte

 

Capacitatea de analiza si sinteza, claritatea, coerenta si logica exprimarii ideilor- 5 puncte

 

  1. Identificaţi modalităţile de încetare a raportului de serviciu prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Detaliaţi încetarea de drept a raportului de serviciu. -15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 97 şi art. 98 din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

– identificarea celor 5 modalităţi de încetare – 5 puncte (1 punct/modalitate);
– enumerarea celor 8 situaţii de încetare de drept – 8 puncte (1 punct/situaţie);
– precizarea termenelor de 5 zile pentru emiterea actului administrativ de constatare şi 10 zile pentru comunicarea acestuia către ANFP – 2 puncte.

  1. Identificaţi şi descrieţi norma de conduită aplicabilă potrivit Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată şi precizaţi cum procedaţi în următorul caz: la ieşirea din primăria în care sunteţi încadrat ca funcţionar public cu atribuţii exclusiv în domeniul economic, un reprezentant al unui post TV local vă solicită informaţii privind stadiul unei acţiuni publice a primăriei. Îi comunicaţi reprezentantului postului TV informaţia?– 15 puncte

BAREM CORECTARE

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 7/2004, republicată

– identificarea normei de conduită generală – 5 puncte;
– descrierea normei de conduită generală– 5 puncte;
– identificare soluţie: legea nu permite– 5 puncte.

 

 

COMISIA DE CONCURS:

PREŞEDINTE: MIHAI  OANA________

        MEMBRI : LECA MARIA MAGDALENA _____________

                            ȘARBAN LĂCRĂMIOAR ANGELA________________

   SECRETAR : TELIȚĂ  CLAUDIA ________________

 

print