21 iunie 2024

Anunț achiziție directă_INCHIRIERE PRODUSE SI SERVICII DE MONTARE, DEMONTARE ECHIPAMENTE PENTRU ILUMINATUL FESTIV PE PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA 01.12.2018-10.01.2020

În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Primăria Orașului Buhuși vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului: „INCHIRIERE  PRODUSE  SI SERVICII  DE MONTARE, DEMONTARE ECHIPAMENTE PENTRU ILUMINATUL FESTIV PE PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA 01.12.2018-10.01.2020”

Atașamente:
– Anunt SICAP
– Caiet de sarcini
– Model contract de lucrări

print

Fișiere atașate