26 September 2023

Anunț achiziție directă_carte pentru Biblioteca Orășenească ”George Bacovia” Buhuși

În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Primăria Orașului Buhuși vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului: carte pentru Biblioteca  Orășenească ”George Bacovia” Buhuși

Atașament:
– Anunt SICAP

print

Fișiere atașate