21 februarie 2024

Anunț achiziție directă_ECHIPAMENTE DE JOACĂ PENTRU PARCURI

În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Primăria Orașului Buhuși vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe – ECHIPAMENTE DE JOACĂ PENTRU PARCURI

Atașament:
– Anunt SICAP

print

Fișiere atașate