22 mai 2024

Anunț achiziție directă_INCHIRIERE PRODUSE SI SERVICII DE MONTARE, DEMONTARE ECHIPAMENTE SI MONTARE/DEMONTARE ECHIPAMENTE PROPRII, PENTRU ILUMINATUL FESTIV PE PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA 01.12.2021-07.01.2022

In temeiul prevederilor art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice si art.43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Primaria orasului Buhusi va invita sa participati cu oferta in cadrul achizitiei directe pentru atribuirea contractului:                   

    „INCHIRIERE  PRODUSE  SI SERVICII  DE MONTARE, DEMONTARE ECHIPAMENTE SI MONTARE/DEMONTARE ECHIPAMENTE PROPRII, PENTRU ILUMINATUL FESTIV PE PERIOADA SARBATORILOR DE IARNA 01.12.2021-07.01.2022”.

Cei interesati pot accesa platforma SICAP, care contine detalii, Caietul de Sarcini si modelul de Contract.

print