29 September 2023

Anunț achiziție directă_LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ CU MIXTURĂ ASFALTICĂ A STRĂZILOR DIN ORAȘUL BUHUȘI, JUD. BACĂU

În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Primăria Orașului Buhuși vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ CU MIXTURĂ ASFALTICĂ A STRĂZILOR DIN ORAȘUL BUHUȘI, JUD. BACĂU, Codul de clasificare CPV: 45233141-9 Lucrări de întreținere a drumurilor (rev. 2).
Atașamente:
 Anunt SICAP
 Caiet de sarcini
 Model contract de lucrări

print

Fișiere atașate