5 martie 2024

Anunț achiziție directă_LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ A DRUMURILOR MODERNIZATE (PLOMBĂRI) DIN ORAȘUL BUHUȘI

În temeiul prevederilor art. 7, alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și art. 43 din H.G. nr. 395/2016, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016, Primăria Orașului Buhuși vă invită să participați cu ofertă în cadrul achiziției directe pentru atribuirea contractului: LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ A DRUMURILOR MODERNIZATE (PLOMBĂRI) DIN ORAȘUL BUHUȘI.

 

Atașament:
– Anunt SICAP

print

Fișiere atașate