27 September 2023

ANUNȚ AFIȘARE PROIECT BUGET LOCAL 2023

În temeiul dispozițiilor art. 39* alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, am procedat la afișarea proiectului bugetului inițial de venituri și cheltuieli al Orașului Buhuși pentru anul 2023 (fișier atașat), care poate suferi modificări și completări până la data în care va fi supus spre aprobare Consiliului Local Buhuși.

Persoanele interesate pot depune contestaţii privind proiectul de buget pentru anul 2023 pe adresa Primariei Orașului Buhuși din bld. Republicii nr. 5 (cam. 13) sau pe adresa de e-mail: secretariat@primariabuhusi.ro până la data de 25.01.2023.

Ședința publică în cadrul căreia se va dezbate proiectul bugetului local al Orașului Buhuși pentru anul 2023 va avea loc în data de 26.01.2023, ora 14.00, la sala mică a Casei de Cultură “Elisabeta Bostan” Buhuși.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Orașului Buhuși pentru anul 2023 urmează a fi supus spre aprobare Consiliului Local Buhuși în 5 zile de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor, conform dispozițiilor art. 39* alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

print

Fișiere atașate