22 mai 2024

ANUNT consultare publica pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale și stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău

Nr. 33322 /29.10.2018

ANUNȚ

Primăria orașului Buhuși inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea zonării fiscale și stabilirea corespunzătoare a impozitării pentru orașul Buhuși, județul Bacău.
Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Buhuși www.primariabuhusi.ro (secțiunea Transparență decizională) sau la sediul Primăriei orașului Buhuși (cam. 13).
Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi depuse până la data de 16.11.2018 la sediul Primăriei orașului Buhuși (cam. 13) sau se pot transmite pe adresa de e-mail: primariabuhusi@yahoo.com.

PRIMAR,
VASILE ZAHARIA

SECRETAR ORAȘ BUHUSI,
CONS. JUR. OANA MIHAI

RESPONSABIL PENTRU
RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ,
MIHAELA ENACHE

print