12 iunie 2024

ANUNT consultare publica proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019

Nr. 33303 /29.10.2018

ANUNȚ

Primăria orașului Buhuși inițiază procedura de consultare publică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2019.

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Buhuși www.primariabuhusi.ro (secțiunea Transparență decizională) sau la sediul Primăriei orașului Buhuși (cam. 13).

Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi depuse până la data de 16.11.2018 la sediul Primăriei orașului Buhuși (cam. 13) sau se pot transmite pe adresa de e-mail: primariabuhusi@yahoo.com.

PRIMAR,
VASILE ZAHARIA SECRETAR ORAȘ BUHUSI,
CONS. JUR. OANA MIHAI

RESPONSABIL PENTRU
RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ,
MIHAELA ENACHE

print