18 mai 2024

ANUNȚ consultare publică_proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, pe teren proprietate privată situat în str. Trotuș, oraș Buhuși, jud. Bacău, număr cadastral 64099, beneficiar SC COVIRED SRL Buhuși, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Nr. 9370/22.03.2019

ANUNȚ

       În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, se aduce la cunoștință publică următorul proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL LA NIVELUL PARTERULUI ȘI LOCUINȚE DE SERVICIU”, pe teren proprietate privată situat în str. Trotuș, oraș Buhuși, jud. Bacău, număr cadastral 64099, beneficiar SC COVIRED SRL Buhuși, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Proiectul de act normativ poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Buhuși www.primariabuhusi.ro (secțiunea Transparență decizională) sau la sediul Primăriei orașului Buhuși (cam. 13).
Până la data de 05.04.2019, cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
Propunerile, sugestiile și opiniile cu privire la acest proiect de act normativ pot fi depuse la sediul Primăriei orașului Buhuși din bld. Republicii nr. 5 (cam. 13) sau se pot transmite pe adresa de e-mail secretariat@primariabuhusi.ro.

PRIMAR,
VASILE ZAHARIA

SECRETAR ORAȘ BUHUSI,
CONS. JUR. OANA MIHAI

RESPONSABIL PENTRU
RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ,
MIHAELA ENACHE

print

Fișiere atașate