12 iunie 2024

ANUNȚ consultare publică_proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Nr. 24649/12.08.2019

ANUNȚ

Primăria Oraşului Buhuşi
cu sediul în orașul Buhuși, bld. Republicii nr. 5, jud. Bacău

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, aduce la cunoştinţa publică iniţiativa Primarului Orașului Buhuși referitoare la elaborarea proiectului de hotărâre cu caracter normativ privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia.
Textul complet al proiectului de hotărâre poate fi consultat pe site-ul Primăriei orașului Buhuși www.primariabuhusi.ro (secțiunea Transparență decizională) sau la sediul Primăriei orașului Buhuși (cam. 13), începând cu data de 13 august 2019.
Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, conţinând numele, prenumele, domiciliul şi nr. de telefon al semnatarului, se vor depune la sediul Primăriei orașului Buhuși din bld. Republicii nr. 5 (cam. 13) sau se pot transmite pe adresa de e-mail secretariat@primariabuhusi.ro, până la data 29 august 2019.

PRIMAR,
VASILE ZAHARIA

SECRETAR ORAȘ BUHUSI,
CONS. JUR. OANA MIHAI

RESPONSABIL PENTRU
RELAȚIA CU SOCIETATEA CIVILĂ,
MIHAELA ENACHE

print

Fișiere atașate