21 mai 2024

ANUNȚ cu privire la „Extindere canalizare strada 1 Mai, oraş Buhuşi, judeţul Bacău”

”UAT BUHUȘI titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Extindere canalizare strada 1 Mai, oraş Buhuşi, judeţul Bacău” propus a fi amplasat în localitatea Buhuşi, str. 1 Mai, judeţul Bacău.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău din Str. Oituz, nr.23, în zilele de luni până joi, între orele 8-16 şi vineri între orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmbc.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bacău.”

print