21 august 2019

ANUNT in vederea afisarii Baremului de notare pentru proba scrisa la concursul organizat in vederea ocuparii functiilor contractuale de executie, de muncitor calificat I, muncitor calificat II si muncitor necalificat din cadrul Serviciului Spatii verzi

BAREM DE NOTARE – PROBA SCRISĂ 

pentru concursul organizat în data de 08 august 2019 – proba scrisă – în vederea ocupării funcţiilor contractuale vacante de execuţie, de muncitor calificat I, din cadrul Serviciul Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local,

     VARIANTA NR. 1

1.Când încetează de drept contractul individual de muncă, conform Legii 53/2003– Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare

BAREM CORECTARE –20 PUNCTE

 1. Prezentati obligatiile angajaților în ceea ce privește loialitatea față de autoritățile și instituțiile publice, conform Legii nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

BAREM CORECTARE –20 PUNCTE

 1. Definiți termenii si expresiile următoare : securitate si sanatate în muncă, lucrător, accident de muncă, boală profesională, echipament individual de protectie și echipament de muncă, conform Legii nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă,cu modificările și completările ulterioare

BAREM CORECTARE –15 PUNCTE

 1. Ce sunt obligațiile lucrătorilor conform Legii nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare?

BAREM CORECTARE –25 PUNCTE

 1. Prezentați cadrul relațiilor de conduită a angajatilor, în exercitarea atribuțiilor funcției, conform Legii nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

BAREM CORECTARE – 20 PUNCTE            

 

COMISIA DE CONCURS:

PREŞEDINTE: REZMIREȘ DANIEL GH. ________

MEMBRI         : IRIMIEA GHEORGHE COSMIN___________

                             FURDU ELENA ________

SECRETAR    :  TELIȚĂ CLAUDIA ___________

 

BAREM DE NOTARE – PROBA SCRISĂ

pentru concursul organizat în data de 08 august 2019 – proba scrisă – în vederea ocupării funcţiilor contractuale vacante de execuţie, de muncitor necalificat  , din cadrul Serviciul Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local,

VARIANTA NR. 2

1.Când poate înceta contractul individual de muncă, conform Legii 53/2003– Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.

BAREM CORECTARE – TOTAL 20 PUNCTE

 1. Care sunt obligatiile ce-i revin , in principal, salariatului, conform Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii?

BAREM CORECTARE – TOTAL 25 PUNCTE

 1. Definiți termenii si expresiile următoare :accident de muncă, echipament individual de protectie si echipament de muncă, conform Legii nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă,cu modificările și completările ulterioare

BAREM CORECTARE – TOTAL 20 PUNCTE

 1. Clasificati accidentele de muncă în raport cu urmările produse și cu numărul de persoane accidentate, conform Legii nr. 319/2006- a securitatii si sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare.

BAREM CORECTARE – TOTAL 20 PUNCTE

 1. Definiti sintagma ” abatere disciplinară”, așa cum este prevăzută în OUG nr. 57/2019- privind Codul Administrativ.

BAREM CORECTARE – TOTAL 15 PUNCTE

COMISIA DE CONCURS:

PREŞEDINTE: REZMIREȘ DANIEL GH. ________

MEMBRI         : IRIMIEA GHEORGHE COSMIN___________

                             FURDU ELENA ________

SECRETAR    :  TELIȚĂ CLAUDIA ___________

 

BAREM DE NOTARE – PROBA SCRISĂ

pentru concursul organizat în data de 08 august 2019 – proba scrisă – în vederea ocupării funcţiilor contractuale vacante de execuţie, de muncitor calificat II , din cadrul Serviciul Spații Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activități de creștere a animalelor, din subordinea Consiliului Local,

VARIANTA NR. 2

 1.  Care sunt îndatoririle salariaților, privind respectarea Constutiției și a legilor, conform OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ?

BAREM CORECTARE – TOTAL 20 PUNCTE

 1.  În ce situații se suspendă de drept, contractul individual de muncă, conform Legii 53/2003– Codul Muncii, republicată cu modificările și completările ulterioare.

BAREM CORECTARE – TOTAL 25 PUNCTE

 1. Definiți termenii si expresiile următoare : securitate si sanatate în muncă, lucrător, accident de muncă, boală profesională, echipament individual de protectie și echipament de muncă, conform Legii nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă,cu modificările și completările ulterioare

BAREM CORECTARE – TOTAL 20 PUNCTE

 1. Clasificarea accidentelor de muncă în raport cu urmările produse și numărul persoanelor accidentate conform Legii nr.319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă,cu modificările și completările ulterioare.

  BAREM CORECTARE – TOTAL 20 PUNCTE      

 1.  Definiti sintagma ” abatere disciplinară”, așa cum este prevăzută în OUG nr. 57/2019- privind Codul Administrativ.

BAREM CORECTARE – TOTAL 15 PUNCTE

COMISIA DE CONCURS:

 

PREŞEDINTE: REZMIREȘ DANIEL GH. ________

MEMBRI         : IRIMIEA GHEORGHE COSMIN___________

                            FURDU ELENA ________

SECRETAR    :  TELIȚĂ CLAUDIA __________

 

 

Print