22 septembrie 2021

ANUNŢ LICITAŢIE

ROMÂNIA

U.A.T ORAŞUL BUHUŞI

JUDEŢUL BACĂU

Bd. Republicii, nr. 5, tel.: 0234-26.12.20; fax: 0372–897.995  ;

E-mail: primariabuhusi@yahoo.com

 

ANUNŢ LICITAŢIE

În conformitate cu prevederile OUG. 57/2019 şi conform H.C.L. nr.81/27.05.2021, U.A.T. ORAŞUL BUHUŞI, cu sediul autorităţii executive în BUHUŞI, Bd. REPUBLICII, Nr.5, organizează pentru data de 02.07.2021, ora 10:00, concesionarea prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat a unor bunuri imobile, după cum urmează:

 1. Informaţii generale privind proprietarul:
 2. a) Denumire proprietar :U.A.T. Oraşul Buhuşi.
 3. b) Adresa : Buhuşi, Bd. Republicii, Nr.5, jud. Bacău, cod 605100.
 4. c) Cod fiscal : 4535953 Trezoreria Buhuşi
 5. d) Cont : RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.
 6. e) Număr telefon Serv.Urban. : 0234 – 262.611; 0234 – 220 int.107.
 7. f) Fax : 0372–897.995
 8. g) Adresa de e-mail : E-mail: primariabuhusi@yahoo.com
 9. Informaţii generale privind obiectul concesionării:

  Teren situat în extravilanul oraşului Buhuşi, aflate în proprietatea privată a orașului Buhuşi, după cum urmează:

            2.1. Concesionarea bunului imobil – teren aflat în proprietatea privată a orașului Buhuşi:

Teren în suprafaţă de 9.472 mp (din totalul de 64.684 mp), nr. cadastral 64753 și teren în suprafață de 4.482 mp (din totalul de 10.710 mp), nr.cadastral 64806      Amplasament – zona „Groapa Lacului”

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

3.1. În vederea participării la licitaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi pune documentaţiile de atribuire la dispoziţia oricărei persoanei interesate de a solicita şi de a obţine aceste documentaţii, pe suport hârtie, contracost, până la data de 22.06.2021 ora 14:00.

3.2. Documentaţia de atribuire se poate solicita şi obţine între orele 7:30 – 15:00, la sediul autorităţii executive a oraşului Buhuşi, Serviciul Urbanism, camera 21, telefon: 0234/ 262.611sau 0234/ 261.220 int.107.

3.3. Pentru obţinerea unui exemplar – „Documentaţie de atribuire” este necesară achitarea unei sume în valoare de 100,00 lei/exemplar, în numerar, la caseria unităţii sau prin virament în contul RO71TREZ0665006XXX000023 deschis la Trezoreria Buhuşi.

3.4 Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

        În această situaţie, autoritatea executivă a oraşului Buhuşi prin Serviciul Urbanism, transmite răspunsul la orice clarificare, până la data de 22.06.2021 ora 14:00.

 1. Informaţii privind ofertele:

4.1 Termenul limită de depunere a ofertelor, este: 30.06.2021, ora 15:00.

Print