23 iunie 2024

Anunț licitație bunuri imobile 27.02.2023

Imobile care aparţin domeniului privat al Orașului Buhuși, situate în Orașul Buhuși, str. Libertății, nr.36: Lot 9 alcătuit in teren și clădire- nr.cadastral 61766-C6-U1, în suprafaţă de 707 mp și Lot 13 alcătuit din teren- nr.cadastral 61816, în suprafață de 3.738 mp.

print

Fișiere atașate