26 September 2023

Anunț locuințe ANL destinate închirierii în Orașul Buhuși

În atenția persoanelor care solicită atribuirea unei locuințe pentru tineri construite prin ANL și destinate închirierii în Orașul Buhuși

În conformitate cu prevederile HG  nr. 962/27.09.2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/15.07.1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, modificată şi republicată, anexa nr. 11, pct. B – criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, H.C.L.  nr. 99/15.10.2013 privind Lista actelor doveditoare ce vor fi depuse de către solicitanți în vederea soluționării cererilor pentru obținerea unei locuințe construite prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Agenția Națională de Locuințe și a  Procesului verbal nr. 7946/28.02.2023 a Comisiei sociale de analiză şi evaluare a cererilor de locuinţe pentru tineri, până la data de 25.03.2023, solicitanții sunt rugaţi să depună la registratura Primăriei oraşului Buhuşi, camera 13, cerere la care vor anexa actele doveditoare în conformitate cu prevederile legale.

Nedepunerea documentelor la termenul stabilit duce la necalcularea punctajului conform criteriilor de ierarhizare stabilite în anexa nr. 11, pct. B – criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj.

print