2 decembrie 2022

ANUNT modificare buget local 2021

Nr. 12263 din 13.04.2021

ANUNT MODIFICARE PROIECT BUGET LOCAL 2021

Proiectul bugetului local pentru anul 2021 a fost modificat. Varianta actualizată este postată pe site-ul instituției www.primariabuhusi.ro – secțiunea Monitorul Oficial Local – Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative.

print