21 mai 2024

Anunt privind afisarea rezultatului interviului , la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul SPCLEP

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.32569 din 21.10.2019

ANUNŢ

 

privind rezultatul probei interviu, la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhusi , din subordinea Consiliului Local Buhusi

 

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei interviu :

 

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei interviu Rezultatul probei interviu
1. BLAJ EUGENIA 95.66 ADMIS

 

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba interviu , la sediul Primariei orasului Buhusi.

 

Afişat astăzi 21.10.2019, ora 1430, la sediul si pe site-ul  institutiei.

 

 

 

 

 

 

SECRETAR COMISIE DE CONCURS,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

print