27 September 2023

Anunț privind amânarea concursului de promovare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere, de șef serviciu – Serviciul Impozite și Taxe

COMP. RESURSE UMANE

NR. 41924 DIN 27.12.2021

Anunț concurs amânare

      Având în vedere prevederile art. 471 alin.(2) lit. a)
 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privin Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Primăria orașului Buhuși

anunță amânarea, din motive obiective, a probei scrise

pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante din cadrul  Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate:

  • Șef serviciu, gradul I – Serviciul Impozite și taxe

în data de 29 decembrie 2021, ora 1000.

    Informații suplimentare se pot obține la secretarul comisiei de concurs, consilier superior, Mic Maria, telefon 0234/261220, int.121 e-mail resurseumane@primariabuhusi.ro.

PRIMAR,

  VASILE ZAHARIA

                                                                                               

Secretar comisie concurs:                                                                                         Mic Maria,  consilier superior

print