30 September 2023

Anunt privind angajarea fara concurs, pe perioada stării de alertă

      ROMÂNIA

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

JUDEŢUL BACĂU

Str. Republicii, nr. 5, cod fiscal 4535953, tel: 0234-261220, fax: 0372897995,

 E-mail: primariabuhusi@gmail.com

   Nr.27532 din 18.09.2020                                   

ANUNT

Având în vedere prevederilor art.27, alin.(1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID – 19, precum și a prevederilor H.G. nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul Romaniei și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 , vă aducem la cunostintă că nu a fost depus niciun dosar pentru ocuparea postului de medic in specialitate medicina generala/medic de familie în cadrul Comp. Asistenta Medicala Comunitara și de Asistenta Medicala Desfasurata în Unitațile de Învatamant, aparținând D.A.S, din subordinea Consiliului Local Buhuși.  

Afisat astazi , 18.09.2020, ora 11.00.

 

Comp. Resurse Umane,

Teliță Claudia

 

print