12 iunie 2024

ANUNȚ – privind plata către bugetul local al orașului Buhuși a cotelor din redevența obținută prin concesionarea din activități de exploatare a resurselor de suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, conform prevederilor H.G. nr. 70/2022

În atenția titularilor dreptului de concesiune a activităților de exploatare a resurselor de suprafață ale statului și a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase

Având în vedere intrarea în vigoare a H.G. nr. 70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, și a apariției Ordinului nr. 328/2022 privind aplicarea prevederilor art. 7 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.70/2022 pentru aprobarea Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase, vă informăm că plata sumelor aferente cotelor din redevența obţinute prin concesionare din activităţi de exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase sau necarbogazoase care se constituie venit la bugetul local al orașului Buhuși se va efectua în contul RO20TREZ06621A300530XXXX, deschis la Trezoreria orașului Buhuși, beneficiar: PRIMĂRIA ORAȘULUI BUHUI, cod de identificare fiscală 4535953.

Declarația fiscală și borderoul, întocmite conform Ordinului MDLPA nr. 328/2022 vor fi transmise pe adresa de e-mail:  registratura@primariabuhusi.ro.

P R I M A R,ȘEF SERVICIU IMPOZITE ȘI TAXE
Vasile ZahariaCristina Maxim
print

Fișiere atașate