6 December 2023

Anunt privind rezultatele contestatiilor

 

PRIMĂRIA ORAŞ BUHUŞI

COMISIA DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI

Nr.30918 din 07.10.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatele contestatiilor depuse de candidatii participanti la proba interviu, din cadrul concursul de recrutare pentru ocuparea functiilor publice de executie, de politisti locali din cadrul Serviciului Politie locală-

Compartiment Ordine publică

 

Având în vedere prevederile art. 66 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de solutionare a contestatiilor, comunică rezultatele interviului:

 

POLITIST LOCAL , CLASA III,

GRAD PROFESIONAL ASISTENT

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Rezultatul contestatiei Motivul
1. BUTURAȘ  ANDREEA RESPINS neintemeiata

 

POLITIST LOCAL , CLASA III,

GRAD PROFESIONAL SUPERIOR

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Rezultatul

contestatiei

Motivul
 
2. TESLARIU  PAUL RESPINS neintemeiata

 

Afişat astăzi  07.10.2019, ora   15.30 la sediul Primariei orasului Buhusi , si pe site –ul institutiei .

 

 

SECRETAR COMISIE DE SOLUTIONARE A CONTESTATIEI,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

print