6 December 2023

Anunt privind rezultatele finale ale concursului organizat in vederea ocuparii functiei contractuale, apartinand aparatului de specialitate al primarului

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.9131 din 06.03.2020

 

ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale  vacante de execuţie, de agent de pază în cadrul Compartimentului Ordine publică -Serv. Politie locală Buhuși, aparținând aparatului de specialitate al primarului

 

Comisia de concurs constituită prin Dispozitia nr. 178/14.02.2020, comunică următoarele rezultate finale:

 

 

Nr.

Crt.

           Candidați Punctaj obţinut la

proba scrisă

Punctaj obţinut la

interviu

Punctaj final

 

Rezultat

final

 

1.  (6871/21.02.2020)   76,83

puncte

 

87 puncte

81,91 ADMIS

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs

Afişat astăzi 06.03.2020, ora  1130.

 

                                                 SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print