21 mai 2024

ANUNŢ privind rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante, de polițisti locali, din cadrul Serviciului Politie Locală

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

  COMISIA DE CONCURS

Nr. 31038 din  08.10.2019

ANUNŢ

privind rezultatele finale ale concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante, de polițisti locali, din cadrul Serviciului Politie Locală- Comp.Ordine Publică din aparatul de specialitate al primarului

 

Având în vedere prevederile art.62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

     Functia publica: polițist local, clasa III, grad profesional asistent

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul final Rezultatul final
1. ANDREI ADINA ELENA 155,16 ADMIS
2. BUTURAȘ ANDREEA 153,50 RESPINS
3. URSARIU CONSTANTIN 136,83 RESPINS
4. SOLOMON ALEXANDRU 134,50 RESPINS

 

      Functia publica: polițist local, clasa III, grad profesional superior

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul final Rezultatul final
1. MACOVEI CĂTĂLIN DUMITRU 146,33 ADMIS
2. TESLARIU PAUL 137,33 RESPINS

 

Afişat astăzi, 08.10.2019, ora  1400.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

 Telita Claudia

 

 

print