21 mai 2024

ANUNT privind rezultatele obținute la proba sportiva (eliminatorie)  din cadrul concursul de recrutare, organizat in vederea ocuparii functiilor publice de politisti locali

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

Comisia de examinare a probei sportive

Nr.29059 din 23.09.2019

 

ANUNT

privind rezultatele obținute la proba sportiva (eliminatorie)

 din cadrul concursul de recrutare, organizat in vederea ocuparii

functiilor publice de politisti locali

 

 

          Bărbați                                            Femei

1000m    în max 7 min                             – 800 m       în max 7 min

50m          în max  10 sec                     – 50 m           în max 12 sec

15 flotări                                                 – 25 abdomene

 

Nr. Crt. Nume și prenume 1000 m 800 m 50 m Flotari / Abdomene Rezultatul probei
1 ANDREI ADINA ELENA 5,05 11,37  

25

 

ADMIS

2 BUTURAȘ ANDREEA 4,16 9,22 25  

ADMIS

3 ANDRONACHE ALEXANDRU 5,05 7,52 15 ADMIS

 

4 BEJAN TIBERIU NICOLAE 5,48 9,07 15  

ADMIS

5 ENESCU ELVIS C-TIN       ABSENT

 

6 GROSU DORIN a abandonat proba 9,01 15 RESPINS

 

7 MACOVEI CĂTĂLIN DUMITRU 5,07 7,13 15 ADMIS

 

8 PĂDURARU ION 4,40 6,98 15  

ADMIS

9 PROFIR TINEL 5,20 8,83 15 ADMIS

 

10 SANDU MIHAI DANIEL 5,31 8,25 15 ADMIS

 

11 SAVINOI GHEORGHE 4,59 7,95 15 ADMIS

 

12 SOLOMON ALEXANDRU 5,10 7,90 15 ADMIS

 

13 TESLARIU PAUL 5,43 9,36 15 ADMIS

 

14 URSARIU CONSTANTIN 4,48 7,20 15 ADMIS

 

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor probei sportive, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatii declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de 26 septembrie 2019, ora 10.00,la sediul institutiei , pentru proba scrisă

 

Afişat astăzi 23.09.2019, ora 1130.

 

Secretar,

Teliță Claudia

print