20 aprilie 2024

Anunt privind rezultatele probei interviu la concursul organizat pentru ocuparea unor functii contractuale din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR. 8424  din 03.03.2022

ANUNŢ

privind rezultatul interviului sustinut in cadrul concursului pentru ocuparea pentru perioada nedeterminata a unor funcţii contractuale de execuţie vacante, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhusi

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentulprivind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale interviului:

     Functia : sofer, treapta profesionala I,  în cadrul Serv. Spatii verzi,

Nr. crt.Numele şi prenumele candidațilorPunctajul obținut la interviuRezultatul interviului
1.5224/08.02.202289  puncteADMIS
2.5527/09.02.202257, 33puncteADMIS

     Functia :masinist (ifronist, buldoexcavatorist), treapta profesionala I,  în cadrul Serv. A.D.P.P. – Comp. A.D.P.P., Constructii

Nr. crt.Numele şi prenumele candidațilorPunctajul obținut la interviuRezultatul interviului
1.6125/15.02.202280  puncteADMIS

În conformitate cu art.31 din H.G.R.nr.286/2011, candidatul nemulțumit poate depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba INTERVIU, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 03.03.2022, ora  13.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print