22 mai 2024

Anunt privind rezultatele probei scrise, a concursului organizat pentru ocuparea functiei contractuale, de ingrijitor

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.25564 din 04.09.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise, a concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale,vacante, de execuţie, de îngrijitor, în cadrul  D.A.S – Complexul de Servicii Comunitare, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr. 562/10.08.2020, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Nr. de înregistrare al cererii candidaților

Punctajul probei

scrise

Rezultatul

Probei

scrise

1. 23623/17.08.2020                                    45,33    RESPINS
2. 24119/21.08.2020                                    46    RESPINS
3. 24336/25.08.2020                                    85,66     ADMIS
4. 23627/17.08.2020    ABSENT

 

În conformitate cu art.31 din H.G.R.nr.286/2011, candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisă, la sediul Primariei orasului Buhusi.(până la data de 07.09.2020, ora 14.30  )

Candidatii declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de 09 septembrie 2020, ora 10.00, pentru proba – interviu.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Afişat astăzi   04.09.2020, ora 14.30 , la sediul si pe site-ul institutiei.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

print