26 September 2023

Anunt privind rezultatele probei scrise – concurs organizat pentru ocuparea unei functii contractuale – S.V.S.U

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.11137 din 31.03.2020

 

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise din cadrul concursului organizat, în vederea ocupării funcţiei contractuale, vacante, de execuţie, de conducător autospecială din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgentă, din subordinea Consiliului Local Buhusi

Comisia de concurs constituita in baza Dispozitiei nr.229/2020, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr.

crt.

Numarul de inregistrare al dosarelor candidaților Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. 8745/04.03.2020 24,83 RESPINS
2. 9509/10.03.2020 5,5 RESPINS
3. 9846/12.03.2020 54,16 ADMIS
       

În conformitate cu art.31 din H.G. R.nr.286/2011,candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Afișat astăzi, 31.03.2020, ora 8.30, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

Candidații declarați admiși vor susține proba interviu în data de 02.04.2020, ora 1000, la sediul Primăriei Orasului Buhusi.

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

 

    SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

print