21 mai 2024

Anunt privind rezultatele probei scrise la concursul de recrutare, in vederea ocuparii functiilor publice , de politisti locali

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr. 29739 din 27.09.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la concursul de recrutare pentru funcţiile publice vacante, de executie de polițisti locali, din cadrul Serviciului Poliție locală – Compartiment Ordine Publică din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Polițist local – grad profesional superior

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. TESLARIU PAUL 64,33 ADMIS
2. MACOVEI CĂTĂLIN DUMITRU 53,33 ADMIS
3. ANDRONACHE ALEXANDRU 43 RESPINS
4. PROFIR TINEL 25 RESPINS

 

Polițist local – grad profesional asistent

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. ANDREI ADINA ELENA 72,5 ADMIS
2. BUTURAȘ ANDREEA 64,17 ADMIS
3. URSARIU CONSTANTIN 59,17 ADMIS
4. SOLOMON ALEXANDRU 52,5 ADMIS
5. SANDU MIHAI DANIEL 40,67 RESPINS
6. PĂDURARU ION 40,5 RESPINS
7. BEJAN TIBERIU NICOLAE 29,67 RESPINS
8. SAVINOI GHEORGHE 26,67 RESPINS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatii declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de 03 octombrie 2019 , ora 09.00, pentru interviu.

Afişat astăzi 27.09.2019, ora 1430, la sediul si pe site-ul  institutiei.

 

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

 

print