12 iunie 2024

ANUNŢ privind rezultatele probei scrise la concursul în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie de administrator, grad profesional I, al Sălii Polivalente “Moldova” din subordinea Consiliului Local Buhuși

COMISIA DE CONCURS
NR. 1555 DIN 15.01.2019

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise la concursul în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie de administrator, grad profesional I, al Sălii Polivalente “Moldova” din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. Numele şi prenumele Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
crt. candidaților
1. BĂLTĂREȚ CLAUDIA 72,00 ADMIS
2. IONESCU ROBERT 16,00 RESPINS
3. MAZILU – VELICHE VASILE – ABSENT

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 18.01.2019, ora 09.00

Afişat astăzi, 15.01.2019, ora 15.00

SECRETAR COMISIE CONCURS,
MIC MARIA

print