20 aprilie 2024

Anunt privind rezultatele probei scrise la concursul organizat , in vederea ocuparii functiei publice in cadrul Serviciului Impozite si taxe

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.31563  din 14.10.2019

 

ANUNŢ

privind rezultatul probei scrise, la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante, de executie, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului Impozite si taxe-Compartiment Constatare, Impunere si Incasare Debite si Salubritate din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. BÂRGĂOANU BURUIANĂ ANDRA MARIA 92,16 ADMIS

 

În conformitate cu art.63 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, candidatii nemultumiți pot face contestație, în termen de cel mult 24 de ore de la data afișării rezultatelor la proba scrisa, la sediul Primariei orasului Buhusi.

Candidatii declarati ” ADMISI” se vor prezenta în data de 14octombrie 2019 , ora  12.30, pentru interviu.

Afişat astăzi 14.10.2019, ora   1200, la sediul si pe site-ul  institutiei.

 

 

SECRETAR COMISIE EXAMINARE,

Cons. Sup.TELIȚĂ CLAUDIA

 

 

print