27 noiembrie 2021

ANUNŢ privind rezultatele probei scrise la concursul sustinut, în vederea ocupării funcţiilor contractuale, vacante, de execuţie, de muncitor calificat I, muncitor calificat II si muncitor necalificat,din cadrul Serviciului Spatii Verzi,

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

NR.24329  din 08.08.2019

ANUNŢ

privind rezultatele probei scrise la concursul sustinut, în vederea ocupării funcţiilor contractuale, vacante, de execuţie, de muncitor calificat I, muncitor calificat II si muncitor necalificat,din cadrul Serviciului Spatii Verzi, Producerea Materialului Floricol, Activitati de crestere a animalelor – din subordinea Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant, corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare , din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs, comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

MUNCITOR NECALIFICAT

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. BĂDIȚĂ ION IRINEL 69 ADMIS
 

MUNCITOR CALIFICAT  I

1. SAVIN EMIL 50,8 ADMIS
 

MUNCITOR CALIFICAT II

1. DORNEANU MARICEL 11,6 RESPINS
2. LINGURARU COSTICĂ 11,3 RESPINS
       

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 13.08.2019, ora 0900.

Afişat astăzi, 08.08.2019, ora 1500.

 

 

    SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELIȚĂ CLAUDIA

Print