12 iunie 2024

   ANUNT privind rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcţia contractuala, de execuţie, de inspector de specialitate, grad profesional II, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.28893din 20.09.2019

ANUNT

privind rezultatele probei scrise la examenul de promovare în funcţia contractuala, de execuţie, de inspector de specialitate, grad profesional II, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

Având în vedere prevederile art.29 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare, din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II

In cadrul Administrației Pieței și târgurilor

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1. IAMANDI FLORENTINA 78,66 ADMIS
 

 

INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II

In cadrul Administrației Cimitirului

1. GLODEAN GRIGORE 77,16 ADMIS

 

Candidații declarați admiși vor susţine interviul în data de 20.09.2019, ora 1200, la sediul institutiei.

Afişat astăzi, 20.09.2019, ora 1130.

 

 

    SECRETAR COMISIE CONCURS,

         cons.TELIȚĂ CLAUDIA

print