20 aprilie 2024

Anunt privind rezultatele selectiei dosarelor inscrise la concursul pentru ocuparea postului de asistent medical

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.36936 din 26.11.2019

ANUNŢ

privind rezultatul selecţiei dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante, de asistent medical, din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala desfasurata in unitatile de invatamant, apartinand Directiei de Asistenta Sociala Buhusi

 

Având în vedere prevederile art.20 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs, comunică următorul rezultat, în urma selecției dosarelor, depuse de candidați, în vederea participării la concursul pentru ocuparea functiei contractuale, vacante, de asistent medical din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala desfasurata in unitatile de invatamant. :

Nr.

crt.

 

 

Numele şi prenumele candidaților

 

 

Rezultatul selecţiei

dosarelor

1. SIDORAC ELENA LOREDANA ADMIS
2. BARNA  ANA ADMIS
3. STOICA PAULA ADMIS

 

Candidații nemulțumiți pot depune contestatie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, conform art.31 din H.G. nr.286/2011, modificată și completată ulterior.

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 02.12.2019, ora 1000, la sediul Primăriei.

Afișat astăzi, 26.11.2019, ora 13.00,  la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri.

SECRETAR COMISIE ,

TELIȚĂ CLAUDIA

print