1 martie 2024

Anunt privind rezultatul contestatiei la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea unei functii contractuale de conducere

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONTESTATIE

Nr. 1114 din 12.01.2021

 

A N U N Ț

privind rezultatul soluționării contestației depusă de un candidat la proba scrisă a concursului organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale, vacante, de conducere, de șef Serviciu Cultură și Sport, din subordinea Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.32, alin.(2) si art.34 din H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, comisia de soluționare a contestațiilor, constituită în baza Dispozitiei nr.951/2020, comunică următorul rezultat :

Nr.

Crt.

Numar/data cerere

candidat

Rezultatul obținut ca urmare a recorectării lucrării la proba scrisă

1. 37193/28.12.2020

RESPINS

 

Afișat astăzi, 12.01.2021, ora  1530, la Avizierul și pe site-ul instituției .

 

Secretar comisie de solutionare a contestatiei,

Teliță Claudia

print