2 aprilie 2020

Anunt privind rezultatul final

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.10361 din 17.03.2020

 

ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de conducere, de director,  in  cadrul  Clubului Sportiv Orasenesc Buhusi, din subordinea Consiliului Local Buhusi

 

Comisia de concurs, constituită în baza Dispozitiei nr.184/24.02.2020, comunică următorul rezultat al probei scrise:

 

Nr.

Crt.

           Candidat Punctaj obţinut la

proba scrisă

Punctaj obţinut la

interviu

Punctaj final

 

Rezultat

final

 

1.  

9111/06.03.2020

  76.33 puncte  

89,33 puncte

82,83 ADMIS

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.

Promovarea concursului: obtinerea unui punctaj de minimum 70 puncte.

Afişat astăzi 17.03.2020, ora  1400.

 

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

  TELITA CLAUDIA

Print