23 iunie 2024

Anunt privind rezultatul final

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.11713 din 03.04.2020

ANUNŢ

 privind rezultatul final al concursului organizat în vederea ocupării funcţiei contractuale vacante de execuţie, de conducător autospecială, în cadrul Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta, din subordinea Consiliului Local Buhusi

 

Comisia de concurs constituita in baza Dispozitiei nr.229/06.03.2020, comunică următorul rezultat final :

Nr. crt. Numarul/data cererii candidatului      Punctajul obţinut Hotărârea comisiei
Proba

scrisă

Interviu Final
1. 9846/12.03.2020 54,16 84,66 69,41  Admis

 

In conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei nr. 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor), rezultatele la selectia dosarelor, la proba scrisa, interviu si rezultatele finale, se afisează doar cu numărul de înregistrare al dosarului de concurs.
Afișat astăzi, 03.04.2020, ora 09.00, la avizierul instituției publice locale și pe site-ul Primariei, respectiv- https://www.primariabuhusi.ro/concursuri-posturi-disponibile

 

 

Secretar Comisie concurs,

Telita Claudia

 

 

print