20 aprilie 2024

Anunt privind rezultatul final al concursului de promovare in grad imediat superior celui detinut

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.36659din 22.11.2019

 

ANUNT

privind rezultatul final al concursului de promovare din functia publica de consilier de achizitii, clasa I, grad profesional principal, în funcţia publică de consilier de achizitii, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Achizitii Publice,din aparatul de specialitate al primarului orasului Buhusi

Având în vedere prevederile art. 62, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examinare comunică următorul rezultat final:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul probei scrise Punctaj obtinut la interviu Punctaj final Rezultat final
1. IONESCU CAMELIA EROMANGA 81 89,66 170,66 ADMIS

 

Afişat astăzi, 22.11.2019, ora 13.30 .

 

SECRETAR COMISIE ,

cons.TELIȚĂ CLAUDIA

print