21 mai 2024

ANUNŢ   privind rezultatul final al concursului de promovare

 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BUHUŞI

COMISIA DE CONCURS

Nr.29108 din 23.09.2019

 

ANUNŢ 

 privind rezultatul final al concursului de promovare în functiile contractuale de inspectori de specialitate, grad profesional II, din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuși

 

Având în vedere prevederile art.31, alin.(3) din Regulamentul privind ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, evaluarea performanţelor profesionale individuale şi promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului oraşului Buhuşi şi din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local Buhuşi, comisia de concurs comunică următoarele rezultate finale:

 

ADMINISTRATIA PIETEI SI TARGURILOR

INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul final Rezultatul final
1. IAMANDI FLORENTINA  172,96 ADMIS

 

ADMINISTRATIA CIMITIRULUI

INSPECTOR DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

candidaților

Punctajul final Rezultatul final
1. GLODEAN GRIGORE   171,46 ADMIS
       

 

Afişat astăzi 23.09.2019, ora  1230.

 

SECRETAR COMISIE CONCURS,

TELITA CLAUDIA

print